BudowaPorady

Budowa bez pozwolenia – kiedy to możliwe?

budowa domu

W prawie budowalnym znajdują się przepisy, które precyzują, w jakich sytuacjach nie jest konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę, a nowy obiekt budowalny może powstać po wcześniejszym zgłoszeniu zamiaru podjęcia prac na działce. Więksi inwestorzy doskonale orientują się w przepisach i wiedzą, kiedy budowa bez pozwolenia jest możliwa. Osoby prywatne, które chciałyby na własnej działce wybudować garaż, budynek gospodarczy czy altanę ogrodową, nie zawsze taką wiedzą dysponują.

Pozwolenie na budowę dla obiektów o niewielkiej powierzchni

Budowa obiektów takich jak garaże czy budynki gospodarcze o powierzchni mniejszej niż 35 m2 nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Przepisy mówią jednak, że powinny to być budynki parterowe i wolnostojące, tj. nie łączymy ze sobą kilku takich obiektów, chcąc w ten sposób uzyskać jeden duży garaż. W przepisach znalazł się także zapis mówiący o możliwości wybudowania dwóch takich obiektów na każdych 500 m2 działki. Oznacza to, że jeżeli jesteśmy posiadaczami rozległego terenu, możemy wybudować na nim kilka niewielkich budynków o różnym przeznaczeniu.

Również budowa wiaty (budynku przeznaczonego do czasowego wypoczynku) o powierzchni do
35 m2 nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, ale w tym przypadku na każde 500 m2 działki może przypaść tylko jeden taki obiekt. Budowa bez pozwolenia możliwa jest także w sytuacji, gdy chcemy zainwestować w niewielki domek letniskowy, basen lub oczko wodne.

Pamiętajmy jednak, że mimo iż budowa wielu obiektów nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, inwestor zobowiązany jest do dopełnienia kilku formalności.

Zawiadomienie o zamierza podjęcia prac budowlanych

Przed rozpoczęciem budowy bez pozwolenia należy odwiedzić stosowny urząd (Starostwo Powiatowe, Urząd Wojewódzki lub Urząd Dzielnicowy) i złożyć zawiadomienie o zamiarze podjęcia robót budowlanych. Odpowiednie dokumenty można przesłać również droga elektroniczną, korzystając z serwisów rządowych.

Do zgłoszenia należy dołączyć oświadczenie o posiadania prawa do nieruchomości bądź dysponowania nią. Konieczne są również: projekt zagospodarowania działki, rysunki i szkice. Niekiedy wymagana jest dostarczenie dodatkowych dokumentów, takich jak wyniki audytu ruchu drogowego czy pozwolenie na budowę w niedalekiej odległości od budowli zabytkowych. Wiele zależy od lokalizacji działki, na której planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych.

Zawiadomienie należy złożyć odpowiednio wcześnie, ponieważ przed wydaniem tzw. cichej zgody nie wolno podejmować żadnych prac, gdyż będzie to traktowane jako samowola budowlana. Cicha zgoda wydawana jest po 21 dniach od momentu złożenia zawiadomienia, co należy rozumieć tak, że jeśli urząd w ciągu 3 tygodni nie wnosi sprzeciwu, oznacza to, że zgadza się na budowę. Urząd może zareagować też wcześniej, tj. wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, co umożliwi niemal natychmiastowe podjęcie prac na działce.

Comment here