Budowa

Dlaczego drewno sosnowe jest często wykorzystywane w budownictwie?

W budownictwie wykorzystuje się różne materiały, a jednym ze szczególnie popularnych jest drewno. Powszechne wykorzystanie drewna wynika z jego właściwości fizycznych i mechanicznych. Największym zainteresowaniem cieszy się drewno o dużej wytrzymałości, a jednocześnie dość łatwo poddające się obróbce. Obie wymienione cechy posiada drewno sosnowe.

Drewno sosnowe z tartaku

Tartaki, czyli firmy zajmujące się przetwórstwem drzewnym, oferują klientom drewno pocięte na różnego rodzaju deski, listwy, łaty itd. Produkty tartaczne można podzielić na wiele kategorii. Jedną z nich stanowi drewno konstrukcyjne, wykorzystywane w procesie budowy domu letniskowego, albo montażu konstrukcji dachowej, na której w dalszej kolejności zostanie ułożone pokrycie dachowe.

Drewno konstrukcyjne i służące jako materiał budowlany przygotowuje się z różnych gatunków drzew, ale w polskich warunkach największą popularnością cieszy się sosna. Poniekąd wynika to z dużej dostępności drewna sosnowego. Sosna to jedno z najpopularniejszych drzew rosnących w Polsce i zdecydowanie najpopularniejsze spośród drzew iglastych. Rośnie na terenie całego kraju, z wyjątkiem obszarów wysokogórskich, gdzie dominuje świerk. Nabycie drewna sosnowego nie nastręcza trudności, a dzięki temu jego cena utrzymuje się na równym, niezbyt wysokim poziomie. Drewno sosnowe jest łatwo dostępne i tanie. Dodatkowo posiada szereg właściwości, dzięki którym znajduje zastosowania w wielu gałęziach przemysłu.

Tarcica sosnowa – właściwości

Tartak, czyli producent tarcicy sosnowej, oferuje tarcicę obrzezaną i nieobrzezaną, czyli zarówno taką, która ma opiłowane wszystkie cztery krawędzie, jak i taką, która została przetarta tylko z dwóch stron. Potrzeby klientów są różne, dlatego dobrze, jeśli tarcica sosnowa także została przygotowana w różny sposób. Najważniejsze jednak, by było to drewno zdrowe i silne. Tylko takie rzeczywiście pozwoli na wykonanie trwałej i stabilnej budowli z drewna.

Tarcica sosnowa, która została przygotowana zgodnie z zaleceniami, jest materiałem wytrzymałym i dobrym w zakresie akustycznym i termicznym. Ponadto wykazuje dużą podatność na sklejanie i łatwo podaje się obróbce. Tarcica sosnowa jest łatwa w przepiłowywaniu, frezowaniu, struganiu i dobrze się skrawa. Nadaje się również do szlifowania. Tym samym pozwala na tworzenie różnorodnych konstrukcji budowalnych, nawet takich, gdzie liczy się jakość wykończenia powierzchni i estetyka. Mówiąc o estetyce, warto wspomnieć również o pięknej, jasnej barwie drewna sosnowego oraz dużej widoczności słojów.

Drewno sosnowe w budownictwie

Sosna jest łatwo w obróbce i lekka, a przy tym znakomicie rozkłada i przenosi obciążenia. Drewno sosnowe łatwo dostosowuje się do powstających wraz z upływem czasu zmian, a dobrze przygotowane i zabezpieczone może służyć przez wiele lat. Poza tym drewno sosnowe posiada liczne walory dekoracyjne. Nie musi być zasłonięte innymi materiałami. Jeśli konstrukcja na to pozwala, elementy drewniane mogą pozostać odsłonięte i pełnić funkcję dekoracyjną.

Comment here