InstalacjePorady

Instalacja gazowa – kto może być wykonawcą?

Instalacja gazowa

Ogrzewanie gazem jest wygodne, ekonomiczne i znacznie korzystniejsze dla środowiska, aniżeli spalanie węgla, mokrego drewna czy oleju. Nic zatem dziwnego, że popularność instalacji gazowych cały czas rośnie, mimo iż nie każdy budynek może zostać przyłączony do gazociągu miejskiego. Tam, gdzie nie jest to możliwe, rozwiązanie problemu stanowi instalacja gazowa wyposażona w zbiornik na gaz płynny. Niezależnie od tego, czy dom będzie korzystał z gazu ziemnego, czy też gazu płynnego LPG, wykonaniem instalacji gazowej mogą zająć się wyłącznie fachowcy z odpowiednimi kwalifikacjami.

Wykonanie przyłącza i instalacji gazowej

Wykonawcą instalacji gazowej może być wyłącznie osoba, która może okazać się ważnymi uprawnieniami budowlanymi w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci gazowych. Wspomniane uprawnienia wydawane są przez komisje kwalifikacyjne, powołane z ramienia prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Komisje kwalifikacyjne powoływane są co 5 lat. To one odpowiadają za wydanie świadectw specjalistom zajmującym się eksploatacją sieci oraz urządzeń i instalacji określonych w przepisach prawa energetycznego.

Instalacja gazowa – współpraca z firmą instalatorską

Większe firmy instalatorskie zazwyczaj zajmują się wykonywaniem instalacji różnego typu, począwszy od instalacji wodno-kanalizacyjnych, poprzez instalacje centralnego ogrzewania, skończywszy na instalacjach gazowych czy centralnym odkurzaczu. Większość pracowników posiada uprawnienia niezbędne do wykonywania różnorakich zleceń, dzięki czemu działalność firmy nie zostaje zakłócona. Oznacza to, że hydraulik może zająć się zarówno podłączeniem wody i wykonaniem instalacji wodnej w domu, białym montażem, jak i wykonaniem przyłącza gazowego i montażem urządzeń gazowych. Zapotrzebowanie na fachowców oferujących kompleksowe usługi jest obecnie ogromne. Klienci chętniej podejmują współpracę z firmami, które mogą wykonać szeroki zakres prac w domu, aniżeli z kilkoma firmami, które zajmą się wyłącznie jednym zleceniem.

Jak zdobywa się uprawnienia gazowe?

Hydraulik, który chce poszerzyć swoje kompetencje i dzięki temu zdobywać więcej zleceń, powinien zdobyć uprawnienia gazowe G3. Aby je pozyskać, należy zdać egzamin poprzedzony kursem przygotowawczym. Prowadzeniem kursów i przeprowadzaniem egzaminów na gazownika zajmują się różnorodne instytucje, a w tym Stowarzyszenie Elektryków Polskich, czy też Stowarzyszenie Inżynierów Mechaników Polskich. Komisje nadające uprawnienia, jak już wyżej wspomniano, powołuje Urząd Regulacji Energetyki.

Uprawnienia gazowe G3 to przepustka dla tych, którzy chcą zajmować się eksploatacją oraz dozorem urządzeń, instalacji gazowych oraz sieci gazowych. Zdobywając uprawnienia gazowe, otrzymujemy możliwość prowadzenia prac montażowych w zakresie urządzeń grzewczych, wykonywania sieci i instalacji gazowych, konserwowania ich i sprawowania nad nimi dozoru. Klient, który chce sprawdzić, czy zgłaszająca się do niego osoba ma stosowne uprawnienia, może poprosić ją o zaświadczenie o wpisie do Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane.

Comment here