Instalacje

Jak działa piorunochron? Uziomy i inne elementy instalacji odgromowej

Zabezpieczenia przeciwburzowe

Wyładowania atmosferyczne budzą jednocześnie strach i podziw. Oczywiście wiele osób zupełnie nie dostrzega walorów estetycznych błyskawic przecinających niebo, natomiast panicznie boi się każdego grzmotu. Takie osoby powinny w czasie burzy przebywać w budynku wyposażonym w instalację odgromową. O takiej instalacji powinni pomyśleć zresztą wszyscy, którzy chcą czuć się we własnym domu bezpiecznie, zwłaszcza jeśli jest to budynek wysoki, oddalony w znacznym stopniu od innych zabudowań. Uziomy i inne elementy instalacji odgromowej podniosą poziom bezpieczeństwa mieszkańców.

Jak działa instalacja piorunochronna?

W potocznym nazewnictwie piorunochronem nazywa się metalowy przedmiot, drut, który wystaje ponad połać dachową. Ale piorunochron to w rzeczywistości cała instalacja, składająca się zarówno z elementów znajdujących się na dachu, odprowadzających energię z wyładowania atmosferycznego niżej i prowadzących ją do gruntu, gdzie zostaje rozproszona. Właśnie w taki sposób działa poprawnie zamontowana instalacja piorunochronna. Po pierwsze przejmuje energię pochodzącą z wyładowania pioruna, nie pozwalając, by trafiła do domowej instalacji elektrycznej, ani nie spowodowała mechanicznych uszkodzeń dachu. Po drugie odprowadza tę energię w dół za pomocą specjalnych przewodów, nazywanych właśnie przewodami odprowadzającymi. Kolejnym punktem są uziomy, czyli metalowe przedmioty umieszczone w gruncie, do których wspomniane przewody są przyłączone. Uziomy odpowiadają z kolei za bezpieczne rozproszenie energii głęboko w gruncie.

Wykonanie instalacji odgromowej

O tym, gdzie i kiedy montaż piorunochronów jest niezbędny, informują przepisy prawa. Stosować muszą się do nich nie tylko właściciele i zarządcy budynków użyteczności publicznej i budynków wielorodzinnych, ale również właściciele domów jednorodzinnych. Dotyczy to zwłaszcza budynków o dużej powierzchni, wysokich, górujących nad innymi bądź znajdujących się w dużej odległości od innych zabudowań. Ryzyko, że piorun uderzy w taki dom, jest znacznie wyższe, aniżeli w przypadku budynków niskich, ginących w gęstej zabudowie.

Firmą lub osobą, która wykona instalację odgromową, dobierze odpowiednie zwody, przewody odprowadzające i uziomy oraz właściwie je połączy, musi być ktoś z uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem w tej dziedzinie. W przeciwnym razie instalacja może nie spełniać dobrze swojej funkcji i nie chronić w sposób właściwy budynku i jego mieszkańców.

Uziomy i ich rodzaje

Uziom jest końcowym elementem instalacji odgromowej, odpowiedzialnym za bezpieczne rozproszenie energii pioruna w gruncie. Uziomy dzielimy na fundamentowe, czyli takie, które zostały zatopione w fundamencie, otokowe, czyli równo rozłożone w gruncie dookoła budynku oraz pojedyncze, czyli w postaci prętów, które co jakiś czas umieszcza się pod ziemią na stosownej głębokości. To, jakiego rodzaju uziomy zostaną wykorzystane w przypadku danej instalacji, nierzadko zależy od tego, na jakim etapie decyzja o budowie piorunochronu została podjęcia. Jeśli budynek już stoi, nie ma możliwości wykonania uziomu fundamentowego. Uziomy otokowe nie są z kolei mile widziane, jeśli dookoła budynku ułożono już kostkę i wykonano nasadzenia cennych roślin.

Comment here