Porady

Jak zdobyć uprawnienia kominiarskie?

Chcąc pracować w zawodzie kominiarza, należy zdobyć odpowiednie uprawnienia. Może się wydawać, że praca kominiarza nie wymaga szczególnych umiejętności, bo polega przede wszystkim na czyszczeniu przewodów kominowych, ale w rzeczywistości na kominiarzach spoczywa duża odpowiedzialność. Niedrożny komin powoduje nie tylko problemy z efektywnym spalaniem paliwa, ale może stać się przyczyną zaczadzenia, a także pożaru. Dlatego chcąc wykonywać zawód kominiarza, trzeba zdobyć uprawnienia kominiarskie. Jak to zrobić?

Kto może zostać kominiarzem?

Zawód kominiarza może wykonywać właściwie każdy, kto nie boi się pracy fizycznej (nierzadko brudnej), nie odczuwa lęku przed pobytem na wysokościach, jest osobą sprawną fizycznie, a przy tym odpowiedzialną i skrupulatną. Wiek czy płeć nie ma w tym zawodzie znaczenia, choć prawdą jest, że o uprawnienia kominiarskie starają się głównie ludzie młodzi, którzy wybierają ten kierunek kształcenia w szkole zawodowej czy policealnej, albo decydują się na naukę zawodu u mistrza kominiarstwa. Najczęściej kominiarzami zostają mężczyźni, choć nie ma żadnych przeciwwskazań, by w zawodzie pracowały również kobiety.

Jak zostać kominiarzem?

Właściwie zostało to wspomniane już wyżej – należy ukończyć odpowiednią szkołę albo uczyć się zawodu u mistrza kominiarstwa. Druga z opcji może niektórych zdziwić, ale jeśli uświadomi sobie, że kominiarstwo jest zawodem rzemieślniczym, podobnie jak fryzjerstwo, ślusarstwo, czy fotografia, zrozumiemy, że tytuły czeladnika i mistrza są tutaj jak najbardziej uzasadnione.

Czeladnik to jeden ze stopni kwalifikacji zawodowych, stwierdzający opanowanie umiejętności praktycznych i teoretycznych, jaki uczeń powinien nabyć w trakcie nauki zawodu. Nadanie tytułu możliwe jest po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu czeladniczego. Do egzaminu czeladniczego można przystąpić albo po zakończeniu edukacji w szkole o profilu kominiarskim, albo po trzyletniej nauce pod okiem mistrza kominiarstwa.

Czeladnik ma uprawnienia do wykonywania zawodu rzemieślniczego. W przypadku czeladników kominiarstwa mówimy właśnie o uprawnieniach kominiarskich, przy czym nie są to uprawnienia najwyższego stopnia. Po sześciu latach pracy w zawodzie, czeladnik może strać się o tytuł mistrza kominiarstwa. Wówczas zakres jego uprawnień znacząco się zwiększa.

Co dają uprawnienia kominiarskie?

Zdobyte uprawnienia upoważniają do wykonywania obowiązków zawodowych spoczywających na kominiarzach. Kominiarz może ocenić drożność przewodów kominowych i wentylacyjnych oraz wyczyścić je, wykorzystując specjalne narzędzia kominiarskie. Kominiarz sprawdza również stan techniczny instalacji i ocenia, czy w pomieszczeniu, w którym znalazł się kocioł grzewczy lub kominek, zapewniono właściwą cyrkulację powietrza. Osoba z uprawnieniami powinna pojawić się w domu jednorodzinnym przynajmniej raz w roku, a w niektórych przypadkach przeglądy kominiarskie powinny być wykonywane częściej.

Comment here