Budowa

Uziomy fundamentowe, otokowe i pionowe

Uziomy

Uziomy to metalowe przedmioty, które stanowią ostatni element instalacji odgromowej, ale również instalacji elektrycznej. Dziś skupimy się jednak na systemach odgromowych, dzięki którym energia pioruna, zamiast trafiać w budynek, przejmowana jest przez zwody, następnie przekazywana do uziomów, a stamtąd bezpiecznie odprowadzana do gruntu.

Dlaczego warto zainwestować w instalację odgromową?

Chcąc zabezpieczyć zdrowie i życie swoich bliskich, a także gromadzony przez lata dobytek, należy rozważyć montaż instalacji odgromowej. Taki system ochroni budynek, znajdujące się w nim sprzęty elektroniczne i ludzi przed groźnymi skutkami wyładowań atmosferycznych. Do możliwych skutków należy zaliczyć uszkodzenia mechaniczne dachu, komina czy ścian, zniszczenie instalacji elektrycznej i podłączonych do niej urządzeń, porażenie osób korzystających z tychże urządzeń lub znajdujących się w ich pobliżu, a także wybuch pożaru.

W systemy odgromowe warto zainwestować zwłaszcza wtedy, gdy budynek stoi z dala od innych zabudowań albo jest jednym z najwyższych w okolicy. Uziomy i inne elementy instalacji odgromowej powinny pojawić się także wtedy, gdy mamy do czynienia z dużą powierzchnią połaci dachu.

Uziomy i ich rodzaje

Uziomy fundamentowe

Uziomy stanowią ostatni element instalacji odgromowej, ale bardzo często montowane są jako pierwsze. Dotyczy to sytuacji, gdy na wykonanie instalacji decydujemy się już na etapie projektowania budynku, a co za tym idzie – uziomy umieszczamy w fundamentach. Uziomami fundamentowymi możemy nazwać zbrojenie fundamentu, ale również metalowe przedmioty umieszczone tam wyłącznie z myślą o montażu systemu odgromowego. Uziomy fundamentowe nie zawsze wymagają specjalnego zaprojektowania, ale jest to konieczne, gdy fundamenty są w całości odizolowane od gruntu przez warstwę termoizolacyjną.

Uziomy otokowe

W odniesieniu do uziomów otokowych używa się również nazwy uziomy poziome. Przypominają opaskę, która okala budynek, ale nie przylega bezpośrednio do fundamentów. To, jaka to będzie odległość, uzależnione jest od wielu czynników, m.in. od grubości taśmy metalowej, rodzaju gruntu czy wielkości budynku.  Zazwyczaj jednak bednarkę tworzącą pierścień wokół domu umieszcza się w odległości około metra od fundamentów. Może to być kłopotliwe w momencie, gdy elewacja budynku została ukończona, a wokół znajdują się nasadzenia. W takiej sytuacji warto zastanowić się nad montażem uziomów pionowych.

Uziomy pionowe

Uziomy pionowe nazywa się też prętowymi i szpilkowymi, ponieważ rzeczywiście są to pręty przypominające szpilę. Uziomy pionowe wbija się w ziemię na głębokość wynoszącą kilka metrów i zwykle nie wymaga to robienia większych wykopów, a tym samym niszczenia terenu wokół domu. To, ile prętów należy zastosować w danym przypadku i jaką powinny mieć długość, w dużej mierze uzależnione jest od rodzaju gruntu, ale również od wielkości budynku. Decyzji o zakupie uziomów danego typu nie należy podejmować samodzielnie, a w porozumieniu ze specjalistą od systemów odgromowych.

Comment here