BudowaPorady

Uziomy i inne elementy instalacji odgromowej

uziomy

Wśród najpopularniejszych instalacji dachowych z pewnością należy wymienić instalacje odgromowe, czyli takie, które chronią mieszkańców budynku przed groźnymi skutkami wyładowań atmosferycznych. Poprawnie zamordowana i wykonana z elementów wysokiej jakości (uziomy, przewody uziemiające, zwody) instalacja odgromowa, znacząco podnosi poziom bezpieczeństwa osób przebywających w budynku w czasie burzy, ale chroni również instalację elektryczną i podłączone do niej urządzenia.

Instalacja odgromowa a prawo

Jednym z zadań instalacji odgromowej jest ochrona życia ludzkiego, a to oznacza, że systemy ochrony muszą być wykonane z ogromną starannością i zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Stosowanie tego typu instalacji dachowych, poza pewnymi wyjątkami, nie jest obowiązkowe, ale jeśli decydujemy się na ich montaż, nie możemy wykonać go w dowolny sposób, a ściśle według wytycznych.

Kto jest zobligowany do stosowania systemów ochrony odgromowej? Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. podaje, że budynek należy wyposażyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych, jeżeli obowiązek taki wynika z postanowień zawartych w polskiej normie dotyczącej ochrony odgromowej obiektów budowlanych. Niektóre budynki należy wyposażyć w uziomy i inne elementy instalacji odgromowej, jeśli wskazuje na to typ obiektu oraz wysokie ryzyko wystąpienia zagrożenia. Co ciekawe, nie chodzi jedynie o ryzyko utraty życia ludzkiego, ale również o ryzyko utraty usług publicznych oraz dziedzictwa kulturowego.

W przepisach prawa znajdziemy również szereg norm i zaleceń dotyczących sposobu wykonania instalacji oraz łączenia poszczególnych elementów, takich jak zwody, przewody uziemiające, uziomy i zaciski probiercze.

Uziomy zapewniają połączenie pomiędzy przedmiotem uziemianym a gruntem

Systemy odgromowe składają się z szeregu elementów, spośród których każdy pełni inną funkcję. Na dachach budynków montuje się zwody, które odpowiadają za bezpośrednie przyjęcie wyładowań piorunowych. Wyładowania te trafiają do gruntu za pośrednictwem przewodów uziemiających oraz uziomów. Uziomy to nieizolowane przedmioty, które znajdują się w gruncie. Uziomy odpowiadają za bezpieczne odprowadzenie energii z wyładowania atmosferycznego do gruntu. Układ uziomów, łączący ciało naelektryzowane z ziemią, pozwala na oddanie odpowiedniej liczby ładunków dodatnich, przez co dochodzi do zobojętnienia elektrycznego. W ten sposób ludzie, którzy znajdują się w budynku, ale i przechodzą po gruncie, w którym umieszczono uziomy, są dobrze chronieni przed groźnymi skutkami wyładowań atmosferycznych i ryzkiem porażenia.

 

 

Comment here