BudowaPorady

Uziomy – montaż w trakcie budowy czy po jej zakończeniu?

Uziomy i ich rodzaje

Instalacja odgromowa składa się z szeregu elementów, które łącząc się ze sobą, umożliwiają bezpieczne odprowadzenie do gruntu energii pochodzącej z wyładowania atmosferycznego. Jednym z elementów instalacji piorunochronnej są uziomy, czyli metalowe przedmioty umieszczone pod powierzchnią ziemi.

Uziomy i ich rodzaje

Wyróżniamy kilka rodzajów uziomów, a to, który sprawdzi się w konkretnym przypadku, uzależnione jest od typu instalacji, a także tego, czy plan jej wykonania pojawił się już na etapie projektowania budynku, czy też dotyczy stojącego budynku. Nie bez znaczenia jest rodzaj gleby i odległość od zbiorników wodnych.

W sytuacji, gdy od początku zakładamy, że budynek zostanie wyposażony w instalację piorunochronną, dobrym rozwiązaniem będzie uziom fundamentowy. Wówczas metalowe przedmioty zatapiane są w fundamencie. Innym rozwiązaniem jest uziom otokowy, który wkopuje się wokół budynku. Zwykle jest to metalowa taśma, którą rozprowadza się w pobliżu fundamentów. Jeszcze inną opcją są uziomy szpilkowe, czyli metalowe pręty, które wbija się w ziemię.

Jaką rolę pełnią uziomy fundamentowe?

Jeśli chodzi o uziomy fundamentowe, ich wykonanie należy zaplanować jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Jeśli fundamenty zostały wylane lub wybudowane z bloczków fundamentowych, na wykonanie takiego uziomu jest za późno. Tymczasem odpowiednio rozplanowane uziomy fundamentowe, wraz z innymi elementami systemu odgromowego, są odpowiedzialne za ochronę budynku przed groźnymi skutkami wyładowań atmosferycznych.

W przypadku, gdy piorun uderza w instalację piorunochronną, jego energia zostaje odprowadzona do gruntu, gdzie ulega rozproszeniu. Zadaniem uziomu jest wyrównanie potencjałów pomiędzy instalacją elektryczną a gruntem – piorun nie powoduje zniszczenia instalacji elektrycznej i podłączonych do niej urządzeń, ani porażenia osób, które z tych urządzeń w czasie burzy korzystają. Kluczowym zadaniem uziomu fundamentowego jest zatem zabezpieczenie przed porażeniem i wybuchem pożaru.

Uziom fundamentowy – wykonanie

Uziomy fundamentowe możemy podzielić na naturalne i sztuczne. Uziomem naturalnym są elementy zbrojeniowe budynku, czyli takie, które znalazłyby się w fundamencie nawet wtedy, gdybyśmy nie planowali montażu instalacji odgromowej. Z kolei z uziomem sztucznym mamy do czynienia wówczas, gdy metalowe pręty czy taśmy zatapiane są w betonie specjalnie, a przy tym nie stanowią części konstrukcyjnej fundamentu.

Uziomy fundamentowe muszą tworzyć zamknięty układ, dlatego rozmieszczenie metalowych przedmiotów nie może być przypadkowe. Najlepiej, jeśli zadanie to powierzymy specjaliście z ugruntowaną wiedzą popartą dużym doświadczeniem. Wówczas zyskamy pewność, że instalacja odgromowa będzie działa sprawnie i w sposób znaczący wpłynie na poziom bezpieczeństwa budynku.

Comment here