Instalacje

Zabezpieczenie przeciwburzowe – jak to działa?

Zabezpieczenia przeciwburzowe

Chociaż wyładowania atmosferyczne są normalnym zjawiskiem pogodowym, trudno zachowywać się w czasie burzy zupełnie obojętnie i nie zważać na uderzające w pobliżu pioruny. Burza jest zjawiskiem bardzo niebezpiecznym przede wszystkim dla osób pozostających na otwartej przestrzeni, ale przebywając w budynku, który nie został wyposażony w zabezpieczenie przeciw burzowe, również nie możemy czuć się do końca bezpiecznie.

Groźne skutki burz

Burze potrafią wyrządzić wiele szkód, zwłaszcza jeśli towarzyszą im intensywne opady deszczu i gradu oraz gwałtowne porywy wiatru. Taką burzę nazywamy nawałnicą, bo rzeczywiście jej intensywność jest dużo większa niż normalnie. W czasie takiej burzy mogą wystąpić podtopienia, może dojść do zerwania linii energetycznej, połamania drzew, zerwania dachów z budynków. Natomiast tym, czego najbardziej obawiają się ludzie, są uderzenia pioruna.

Zabezpieczenia przeciwburzowe

Energia pochodząca z wyładowania atmosferycznego jest bardzo silna. Jeśli uderzy w człowieka, może doprowadzić do trwałych uszkodzeń ciała, a w wielu przypadkach również do śmierci. Dlatego, kiedy zbliża się burza, większość osób w pośpiechu chowa się w budynku, co jest postępowaniem słusznym. Ale czy w budynku jest zupełnie bezpiecznie? Wiele zależy od jego konstrukcji, lokalizacji i wysokości sąsiednich budynków. Na pewno znacznie bezpieczniej jest w budynku, który został wyposażony w zabezpieczenie przeciwburzowe. Jeśli takiego zabezpieczenia nie ma, piorun może uderzyć w budynek i spowodować uszkodzenia mechaniczne konstrukcji dachu. Może też doprowadzić do uszkodzenia instalacji elektrycznej i podłączonych do niej sprzętów. W skrajnych przypadkach może porazić osoby, które z tych urządzeń korzystają.

Zabezpieczenia przeciwburzowe na dachach budynków

Przepisy jasno określają, na których budynkach muszą znaleźć się zabezpieczenia przeciwburzowe. Nie dotyczy to wszystkich budynków mieszkalnych, ale jeśli chcemy chronić budynek i znajdujący się w nim majątek przed groźnymi skutkami wyładowań atmosferycznych, z pewnością warto zainwestować w instalację piorunochronną. Jej podstawowe zadanie polega na przejmowaniu energii pioruna, zanim ten uderzy w dach budynku. Następnie energia pochodząca z wyładowania atmosferycznego jest bezpiecznie transportowana do gruntu, a tam rozprowadzana. To oznacza, że elementy instalacji odgromowej znajdują się zarówno na dachu budynku, jak i w gruncie, a następnie łączone są za pomocą przewodów odprowadzających.

Zabezpieczenia przeciwburzowe – z czego składa się system przeciw burzowy?

Metalowe elementy znajdujące się na dachu budynku noszą nazwę zwodów. Do tego celu można wykorzystać niektóre przedmioty znajdujące się na dachu, ale nie wszystkie się nadają. Zwody przejmują energię pioruna, która następnie po przewodach odprowadzających przepływa do uziomów. Uziomy to metalowe elementy umieszczone w gruncie. Mogą być poziome lub pionowe, naturalne lub sztuczne. Najważniejsze, by dobrze spełniały swoją rolę i umożliwiały bezpieczne rozproszenie prądu o wysokim natężeniu głęboko w gruncie.

Comment here