InstalacjePorady

Jak głęboko trzeba wiercić, aby dokopać się do wody?

Budowa domu na działce, która nie jest podpięta do sieci wodociągowej, wymaga wdrożenia innych rozwiązań. Ci, którzy rozpoczynają budowę z dala od zabudowań i w najbliższej przyszłości z pewnością nie będą mogli podłączyć budynku do wodociągu miejskiego, powinni pomyśleć o studni głębinowej. Wiercenie studni głębinowych zwykle nie wymaga pozwolenia, choć zamiar wykonania takiej inwestycji należy zgłosić w starostwie powiatowym.

Studnia kopana a studnia głębinowa

W zależności od usytuowania działki i rodzaju występujących na niej gleb, różny będzie poziom wód gruntowych. W niektórych przypadkach wodę zauważamy już po wykopaniu stosunkowo niewielkiego wykopu, innym razem woda pojawia się dopiero na głębokości kilku metrów. Studnia kopana to taka, która zapewnia stały dostęp do wody gruntowej. Może mieć głębokość od kilku do kilkunastu metrów. Niestety jakość wody ze studni kopanej pozostawia wiele do życzenia. O ile taką wodę śmiało można wykorzystywać do podlewania ogrodu, mycia samochodu, a nierzadko również do kąpieli, spożywanie jej grozi wystąpieniem poważnych problemów zdrowotnych.

Niewielka głębokość studni kopanej sprawia, że woda często zawiera w sobie zanieczyszczenia mikrobiologiczne i chemiczne. Inaczej wygląda to w przypadku studni głębinowych, które sięgają wód znajdujących się pod warstwami nieprzepuszczalnymi. Oczywiście w tym przypadku studnia nie powstaje w wyniku kopania, a dzięki wierceniu. Wiercenie studni głębinowych wykonują specjalistyczne firmy, które dysponują profesjonalnym sprzętem, a także znają i respektują przepisy prawa budowlanego, prawo wodne, geologiczne i górnicze. Studni głębinowej nie można bowiem wykonać w dowolnym miejscu na działce. Istnieją przepisy, które określają, jakie powinny być odległości od granicy działki, od budynków inwentarskich, od silosów, od przewodów kanalizacji rozsączającej, czy choćby wybiegów przeznaczonych dla zwierząt.

Jak głęboki powinien być odwiert studni głębinowej?

Głębokość studni głębinowej zależy od różnych czynników. Studnia głębinowa może mieć zarówno kilkanaście metrów głębokości, jak i kilkadziesiąt. Warto zaznaczyć, że studnia o głębokości do 30 metrów i wydajności nieprzekraczającej 5m3 nie wymagają uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Czasem jednak konieczne jest wykonanie głębszego odwiertu i wówczas należy ubiegać się o pozwolenie. Firma, która oferuje wiercenie studni Łódź, przygotuje niezbędną dokumentację w imieniu klienta.

Głębokość odwiertu uzależniona jest od warunków geologicznych w danym miejscu, od dostępności wód głębinowych, od celu, w jakim studnia powstaje, a także od zapotrzebowania gospodarstwa domowego. Optymalną głębokość studni dla danego miejsca ustala się po zbadaniu terenu i potrzeb jego właścicieli. Generalna zasada jest taka, że im głębsza studnia, tym więcej wody i lepsza jej jakość, ale zadowalającą ilość i jakość wody nierzadko udaje się uzyskać już na głębokości 20 metrów.

Głębokość odwiertu wpływa na koszt całej inwestycji. Im większą głębokość ma mieć studnia, tym więcej pracy i czasu trzeba poświęcić na jej wykonanie. Poza tym wykonanie głębokich odwiertów wymaga zastosowania specjalistycznych technologii i materiałów.

Comment here