BudowaPoradyRemont Domu

Czy instalacja odgromowa w domu jednorodzinnym jest obowiązkowa?

uziomy pionowe

O wykonaniu instalacji odgromowej warto pomyśleć już na etapie projektowania budynku, o czym niestety większość osób zapomina. Instalacja odgromowa w domu jednorodzinnym nie jest obowiązkowa, ale zdecydowanie poprawia bezpieczeństwo mieszkańców, dlatego jej montaż powinno się rozważyć. Oczywiście wykonanie takiej instalacji możliwe jest także wtedy, gdy nie została uwzględniona podczas prac projektowych. Stawiamy wówczas na solidne elementy instalacji piorunochronnej i zatrudniamy fachowców, którzy zajmą się ich montażem.

Zadania instalacji odgromowej

Instalacje piorunochronne pozwalają poczuć się bezpiecznie w czasie mniej lub bardziej potężnych wyładowań atmosferycznych. Chronią przed przepięciami, które mogłyby stać się przyczyną uszkodzeń urządzeń podłączonych do sieci. Jak również ścian, w których znajdują się przewody elektryczne. Uderzenie pioruna niesie ze sobą ryzyko wystąpienia pożaru, a instalacja odgromowa nie dopuszcza do takiej sytuacji. Chroni rzeczy materialne, ale przede wszystkim ludzi, którzy w czasie burzy chcą czuć się we własnym domu bezpiecznie.

Z czego składa się instalacja odgromowa?

Instalacja odgromowa musi w jak najkrótszym czasie odprowadzić do ziemi energię pioruna. Możliwe jest to tylko wtedy, gdy jest to robione zgodnie ze sztuką . Zarówno jeśli chodzi o montaż elementów na dachu budynków, jak i wykonanie uziemienia.

Pioruny szukają jak najkrótszej drogi, by dostać się do ziemi, dlatego zazwyczaj trafiają w obiekty stosunkowo wysokie. W takiej grupie  znajdują się także budynki mieszkalne. Właściciel domu jednorodzinnego nie ma obowiązku zabezpieczenia swojej własności na wypadek wyładowań atmosferycznych. Prawo budowlane przewiduje jednak, że instalacja odgromowa powinna być montowana we wszystkich budynkach wyższych niż 15 m i o powierzchni co najmniej 500 m3. Niezależnie od tego, czy są to obiekty użyteczności publicznej czy też prywatne domy.

Taka instalacja składa się z sieci elementów metalowych (głównie przewodów), które montuje się na dachu i łączy z gruntem. Na dachu znajdują się zwody pionowe i poziome, które montuje się w taki sposób, by połączenie miedzy nimi było skuteczne elektrycznie. Od siatki zwodów odchodzą przewody odprowadzające, które łączą wspomniane zwody z uziemieniem. Ostatnim elementem instalacji odgromowej są uziomy. Można je wykonać na kilka sposobów, m.in. wykorzystując elementy metalowe, które znajdują się w ziemi (rury, zbrojenie fundamentów budynku itd.). Ewentualnie kupując specjalne stalowe pręty, które wbija się w ziemię w określonej odległości od budynku i na konkretną głębokość.

Działanie instalacji piorunochronnej w czasie burzy

Piorun uderza w tę część dachu, która znajduje się najwyżej, ponadto wykonana jest z metalu – w tym przypadku są to zwody. To one przejmują energię pioruna, która następnie przechodzi do przewodów odprowadzających, a w dalszej kolejności do uziomów, a stamtąd rozprasza się w gruncie. Tym samym dochodzi do wyrównania różnicy potencjałów między chmurami a ziemią.

Comment here