BudowaPorady

Jak często należy wykonywać przegląd kominiarski?

ławy kominiarskie

Czyste przewody kominkowe to lepsza jakość spalania. Dlatego też o regularnych przeglądach kominiarskich nie należy zapominać. Kominiarz sprawdzi drożność komina, a w razie potrzeby dokona jego czyszczenia. Zgodnie z przepisami prawa przegląd kominiarski dotyczy jednak nie tylko przewodów kominowych, ale także dymowych, wentylacyjnych i spalinowych.

Częstotliwość przeglądów kominiarskich a przepisy

O przeglądach kominiarskich mówi Art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z zm.). To tam znajdują się informacje na temat tego, kto i jak często zobowiązany jest do wzywania kominiarza i poddawania przeglądowi kominiarskiemu przewodów kominowych, dymowych, wentylacyjnych i spalinowych. Okazuje się, że właściciel lub zarządca budynku powinien to robić przynajmniej raz w roku. Taka częstotliwość daje rzetelną informację na temat stanu technicznego komina i instalacji towarzyszących.

Kto może dokonywać przeglądu komina?

Sprawdzenie drożności komina powinno być wykonywane przez osobę ze stosownymi uprawnieniami. Tylko Mistrz kominiarski należący do Korporacji Kominiarzy Polskich. Ewentualnie fachowiec posiadający uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności to osoby kompetentne w tej dziedzinie. Osoby te wiedzą również, jak bezpiecznie poruszać się po dachu, choć do właściciel budynku powinien zadbać o montaż akcesoriów dachowych umożliwiających sprawne dotarcie do komina i dokonanie przeglądu kominiarskiego. Na dachu powinny znaleźć się zatem stopnie i ławy kominiarskie, które mogą być potrzebne także w razie potężnej wichury, po której należy sprawdzić stan techniczny dachu.

Jak powinien wyglądać przegląd kominiarski?

Wiemy już, że przeglądu komina należy dokonywać przynajmniej raz w roku. Jednak w tym miejscu pojawia się kolejne pytanie – w jakich miesiącach powinno się to odbywać? Zdaniem wielu osób najlepszy czas na przegląd kominiarski przypada na miesiące letnie i wczesną jesień, czyli przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. To wtedy należy sprawdzić stan techniczny przewodów kominowych – w razie wystąpienia uszkodzeń będzie jeszcze czas na ich naprawę.

Czyszczenie komina powinno odbywać się tak często, jak to konieczne. Zgodnie z przepisami prawa przewody kominowe w domach ogrzewanych węglem, drewnem lub innym paliwem stałym powinno się czyścić nawet cztery razy w roku, natomiast w przypadku domów opalanych gazem, olejem lub innym paliwem ciekłym – wystarczy dwa razy w roku. Przeglądu kominiarskiego dokonuje osoba z uprawnieniami, która po kolei sprawdza stan techniczny oraz drożność przewodów kominowych, dymowych, wentylacyjnych i spalinowych. Natomiast samo czyszczenie komina może być wykonane przez domowników, ale zaleca się, by te czynności również powierzyć kominiarzom. Czyszczenia komina nie należy lekceważyć, ponieważ komin zatkany sadzą może stać się przyczyną zatrucia lub pożaru. Warto również dodać, że za zaniedbanie czyszczenia kominów można zostać ukaranym grzywną do 5 tysięcy złotych.

Comment here