BudowaPorady

Jak wykopać studnię głębinową?

Budowa nieruchomości w miejscu, w którym nie ma wodociągu, to pewne ryzyko. Woda z wodociągu jest czysta, systematycznie kontrolowana pod względem jakości, a korzystanie z niej nie wymaga od użytkowników żadnych skomplikowanych działań. To jednak nie oznacza, że na działce bez dostępu do wodociągu nie da się postawić domu i przyłączyć do niego wody. Konieczna jest jednak budowa studni głębinowej.

Czym są studnie głębinowe?

Studnia głębinowa to sztucznie wydrążony w ziemi otwór, sięgający na głębokość od kilkunastu do nawet 150 metrów. W przypadku studni głębinowych woda czerpana jest z głębszych warstw wodonośnych, aniżeli w przypadku studni kopanych. Dzięki temu jest wolna od zanieczyszczeń powierzchniowych, czysta i zdatna do spożycia.

Studnie głębinowe powstają w wyniku wykonania odwiertu. W zależności od regionu, położenia terenu i jego charakterystyki, studnie te mają różną głębokość. Warstwy wodonośne znajdują się niekiedy na głębokości kilkunastu, innym razem kilkudziesięciu metrów. Pomiędzy nimi, a powierzchnią ziemi zlokalizowane są nieprzepuszczalne warstwy, które zatrzymują zanieczyszczenia gruntowe i utrzymują głębokie złoża wody w czystości.

Woda z własnego ujęcia – jak wykonać studnię głębinową?

Budowa studni głębinowej to dość proste i pod wieloma względami opłacalne przedsięwzięcie. Wykonanie odwiertu warto jednak powierzyć profesjonalnej firmie, która zbada grunt, wybierze najlepszą lokalizację, zajmie się wierceniem, ale i wykonaniem przyłącza do budynku. Ponadto zadba o wszelkie formalności. Tych nie jest wiele, jednak w przypadku, gdy głębokość studni przekracza 30 metrów, konieczne jest uzyskanie pozwolenia. Aby je otrzymać, należy złożyć odpowiedni wniosek w starostwie powiatowym. Do urzędu musi trafić wniosek wraz z operatorem wodnoprawnym, czyli dokumentacją techniczną: częścią opisową i rysunkową.

Jeżeli głębokość ujęcia nie przekracza 30 metrów, a dobowy pobór wody 5m³, własną studnię głębinową można wykonać bez pozwolenia wodnoprawnego. Natomiast w każdym przypadku wiercenie studni głębinowej musi zostać poprzedzone zgłoszeniem takiego zamiaru w starostwie powiatowym. Jeśli w terminie 30 dni od złożenia zgłoszenia urząd nie zgłosi sprzeciwu, można rozpocząć prace na działce.

Odwiert studni głębinowej krok po kroku

Zanim firma przystąpi do wykonywania odwiertu, konieczne jest przeprowadzenie badań geologicznych i hydrologicznych. Wyniki badań pozwolą ustalić, jakiej jakości woda znajduje się pod nieprzepuszczalnymi warstwami ziemi i jak głęboki powinien być odwiert. Następnie, za pomocą wiertnicy, wykonuje się studnię głębinową, czyli odwiert o odpowiedniej średnicy i głębokości. Następnie do odwiertu wprowadza się kolumnę rur PCV i filtrujących, a także pompę głębinową. Między obudową otworu a filtrami należy umieścić żwir filtracyjny.

Pompa do studni głębinowej musi być dobrana do głębokości, na jakiej znajduje się woda. Przede wszystkim zwracamy uwagę na wydajność i wysokość podnoszenia urządzenia. Po montażu pompy, instalacji zasilania, wykonaniu szczelnej obudowy i zastosowaniu odpowiednich zaworów, można przystąpić do budowy rurociągu w kierunku budynku. Najpierw wykonuje się rurociąg tłoczny, a następnie montuje armaturę (m.in. naczynie przeponowe, manometr, elektrozawór, licznik, zwrotny zawór odcinający).

Comment here