Bez kategorii

Niezawodny system odgromowy

uziomy

Na niezawodność działania instalacji odgromowej wpływa wiele czynników. O niektóre z nich należy zadbać na etapie projektowania instalacji, o inne w chwili wyboru elementów sytemu, o jeszcze inne w trakcie montażu. Każdy etap jest tutaj istotny, a lekceważące podejście do któregokolwiek z nich może skutkować tym, że system odgromowy nie będzie działać poprawnie i nie zapewni odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa.

Skuteczność instalacji odgromowej

Co zrobić, by instalacja odgromowa działała poprawnie? Przede wszystkim wykonanie takiej usługi należy powierzyć kompetentnym i doświadczonym fachowcom, którzy przygotują projekt, a następnie szybko, pewnie i bezpiecznie zamontują poszczególne elementy instalacji i umieszczą w gruncie uziomy.

Przed przygotowaniem projektu należy obliczyć wskaźnik zagrożenia piorunowego. Wskaźnik ten stanowi wypadkową danych, takich jak: wysokość i powierzchnia budynku, lokalizacja obiektu budowlanego, konstrukcja budynku, technologie zastosowane podczas budowy. Analizując zgromadzone dane można dobrać właściwe komponenty do montażu instalacji odgromowej. Istotny jest nie tylko rodzaj elementów instalacji, ale również ich jakość. System odgromowy powinien być budowany w oparciu o sprawdzone, odznaczone certyfikatem produkty.

Montaż elementów systemu odgromowego

Bardzo ważna jest również staranność wykonania samej instalacji. Fachowcy powinni zwrócić uwagę na sposób łączenia ze sobą poszczególnych elementów, a także łączenie ich z elementami pokrycia dachowego czy ścianami budynku. Staranność wykonania powinna dotyczyć zwłaszcza połączeń prętów uziomu, zwodów poziomych i zwodów pionowych, które to należy zespawać lub skręcić zaciskami śrubowymi. Kolejnym ważnym etapem montażu systemu odgromowego jest wykonanie połączeń wyrównawczych oraz zabezpieczeń przeciwprzepięciowych.

System odgromowy a normy ochrony odgromowej

Każda instalacja odgromowa powinna być wykonana z poszanowaniem przepisów prawa budowlanego oraz norm ochrony odgromowej. Wykonanie i realizację projektu muszą poprzedzać szczegółowe analizy, których ważną część stanowi ocena ryzyka zagrożenia piorunowego. Poprawnie wykonany system odgromowy ochroni budynek i przebywające w nim osoby przed porażeniem będącym następstwem wyładowania atmosferycznego. Ponadto zminimalizuje ryzyko uszkodzenia instalacji elektrycznej. W trakcie burzy nie ucierpią również podłączone do sieci elektrycznej urządzenia RTV/AGD.

Comment here